کبک

      نژادهای کبک کبک دارای نژادهای مختلفی است که از آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: کبک برفی کبک عربی کبک پرزیوالسکی کبک کوهی کبک چوکار کبک فیلبی کبک بربری کبک سی سی کبک پاقرمز ، کبک شنی ، کبک منقار بلند ، کبک خاکستری ، کبک دیوریان ، کبک تبتی ، کبک ماداگاسکار ، …

شترمرغ

      شترمرغ پرنده ای است با جثه بسیار بزرگ که می تواند برای مدت یک ربع ساعت بدون خستگی و وقفه با سرعت ۷۰ کیلومتر بر ساعت بدود. همین امر باعث شده است که لقب سریعترین موجود دو پای کره زمین را هم به خود اختصاص بدهد. همچنین این پرنده بسیار تیزبین است و قادر است که تا …